;

[Daha Fazla Sözdizimi]

Açıklama

Bir ifadeyi bitirmek için kullanılır.

Örnek Kod


int a = 13;

Bir satırı noktalı virgülle bitirmeyi unutmak derleyici hatasına neden olur. Hata metni açık olabilir ve eksik bir noktalı virgüle atıfta bulunabilir veya olmayabilir. Geçilmez veya görünüşte mantıksız bir derleyici hatası ortaya çıkarsa, kontrol edilmesi gereken ilk şeylerden biri, derleyicinin şikayet ettiği satırın hemen yakınında eksik bir noktalı virgüldür.

Ayrıca Bakınız