shiftIn()

[Advanced I/O]

Açıklama

Bir bayt veride her seferinde bir bit kaydırır. En çok (yani en soldaki) veya en az (en sağdaki) anlamlı bitten başlar. Her bit için saat pini yukarı çekilir, bir sonraki bit veri hattından okunur ve ardından saat pini alçaltılır.

If you’re interfacing with a device that’s clocked by rising edges, you’ll need to make sure that the clock pin is low before the first call to shiftIn(), e.g. with a call to digitalWrite(clockPin, LOW).

Not: Bu bir yazılım uygulamasıdır; Arduino ayrıca donanım uygulamasını kullanan, daha hızlı olan ancak yalnızca belirli pinlerde çalışan bir SPI kitaplığı sağlar.

Sözdizimi

byte incoming = shiftIn(dataPin, clockPin, bitOrder)

Parametreler

dataPin:her bitin girileceği pin. İzin verilen veri türleri: int.

clockPin:dataPin'denokuma sinyalı vermek için geçiş yapılacak pin.

bitOrder:bitlerin hangi sırayla kaydırılacağını belirler; ya MSBFIRST veya LSBFIRST. (Önce en önemli bit veya En az önemli bit).

Geri Dönüş

Değer okundu. Veri türü: byte.