sin()

[Trigonometri]

Açıklama

Bir açının sinüsünü (radyan cinsinden) hesaplar. Sonuç -1 ile 1 arasında olacaktır.

Sözdizimi

sin(rad)

Parametreler

rad: radyan cinsinden açı. İzin verilen veri türleri: float.

Geri Dönüş

Açının sinüs değeri. Veri türü: double.