//

[Daha Fazla Sözdizimi]

Açıklama

Yorumlar , programın çalışma şekli hakkında kendinizi veya başkalarını bilgilendirmek için kullanılan programdaki satırlardır. Derleyici tarafından yok sayılırlar ve işlemciye aktarılmazlar, bu nedenle mikrodenetleyicinin flash belleğinde yer kaplamazlar. Yorumların tek amacı anlamanıza (veya hatırlamanıza) yardımcı olmak veya programınızın nasıl çalıştığı hakkında başkalarını bilgilendirmek.
Tek satırlık bir yorum // (iki bitişik eğik çizgi) ile başlar. Bu yorum satırın sonunda otomatik olarak biter. Bir satırın sonuna kadar // gelen her şey derleyici tarafından yok sayılır.

Örnek Kod

Bir satırı yorum olarak işaretlemenin iki farklı yolu vardır:

//pin 13, çoğu Arduino kartına bağlı bir LED'e sahiptir.
//Bir isim ver:
int led = 13;
digitalWrite(led, HIGH);  // LED'i açın (YÜKSEK voltaj seviyesidir)

Kodla denemeler yaparken, programınızın bölümlerini "yorumlamak", hatalı olabilecek satırları kaldırmanın uygun bir yoludur. Bu, koddaki satırları bırakır, ancak onları yorumlara dönüştürür, böylece derleyici onları görmezden gelir. Bu, özellikle bir sorunu bulmaya çalışırken veya bir program derlemeyi reddettiğinde ve derleyici hatası şifreli veya yararsız olduğunda yararlı olabilir.

Ayrıca Bakınız