size_t

Tanımı

size_t, herhangi bir nesnenin boyutunu bayt cinsinden temsil edebilen bir veri türüdür. size_t kullanımının örnekleri sizeof() ve Serial.print()'in dönüş tipidir.

Yazımı

size_t var = val;


Parametreler

var: değişken adı

val: o değişkene atadığınız değer.