sq()

[Math]

Açıklama

Bir sayının karesini hesaplamak için kullanılır: sayının kendisi ile çarpımı

Sözdizimi

sq(x)

Parametreler

x: karesi hesaplanacak sayı. İzin verilen veri türleri: Tüm veri türleri

Geri Dönüş

Karesi hesaplanan sayı. Veri türü double.

Notlar ve Uyarılar

sq() Fonksiyonunu uygulanma şekli nedeniyle parantez içinde başka fonksiyonları kullanmaktan kaçının, yanlış sonuçlara yol açabilir.

Aşağıdaki kod yanlış sonuçlar verecektir.

int inputSquared = sq(Serial.parseInt()); // bu kullanımdan kaçın

          

Üstteki kod yerine bunu kullanın.

int input = Serial.parseInt(); // diğer fonksiyonları sq() fonksiyonun dışında tut.
int inputSquared = sq(input);