sqrt()

[Math]

Açıklama

Sayının karekökünü hesaplar.

Sözdizimi

sqrt(x)

Parametreler

x: karekökü hesaplanacak sayı. İzin verilen veri türleri: Tüm veri türleri.

Geri Dönüş

Sayının karekökü. Veri türü: double.