Stream

[İletişim]

Açıklama

Akış(Stream), karakter ve ikili tabanlı akışlar için temel sınıftır. Doğrudan çağrılmaz, ancak ona dayanan bir işlev kullandığınızda çağrılır.

Stream, Arduino'daki okuma fonksiyonlarını tanımlar. Bir read()veya benzer yöntemi kullanan herhangi bir temel işlevi kullanırken , bunun Stream sınıfını çağırdığını güvenle varsayabilirsiniz. gibi işlevler için print()Stream, Print sınıfından miras alır.

Stream'e dayanan kitaplıklardan bazıları şunlardır.

Serial
Wire
Ethernet
SD

Fonksiyonlar

available() read() flush() find() findUntil() peek() readBytes() readBytesUntil() readString() readStringUntil() parselInt() parseFloat() setTimeout()