tan()

[Trigonometri]

Açıklama

Bir açının tanjantını hesaplar (radyan cinsinden). Sonuç, negatif sonsuzluk ve sonsuzluk arasında olacaktır.

Sözdizimi

tan(rad)

Parametreler

rad: radyan cinsinden açı. İzin verilen veri türleri: float.

Geri Dönüş

Açının tanjant değeri. Veri türü: double.