unsigned char(işaretsiz karakter)

Tanımı
1 bayt bellek kaplayan işaretsiz bir veri türü. Bayt veri türü ile aynıdır.İşaretsiz karakter (unsigned char) veri türü, 0'dan 255'e kadar olan sayıları kodlar.Arduino programlama stilinin tutarlılığı için bayt veri tipi tercih edilmelidir.

Yazımı

unsigned char var = val;

Parametre

var=değişkenin ismi val=o değişkene atanacak değer

Örnek Kod:

                
unsigned char myChar = 240;