(unsigned int)

[Dönüştürmek]

Açıklama

Bir değeri unsigned intveri türüne dönüştürür .

Sözdizimi

(unsigned int)x

Parametreler

x: herhangi bir türden bir değer

Returns

unsigned int