Void(boş)

Tanımı

(void) anahtar sözcüğü yalnızca işlev bildirimlerinde kullanılır. İşlevin çağrıldığı işleve hiçbir bilgi döndürmemesinin beklendiğini belirtir.

Örnek Kod;

                
// "setup" ve "loop" işlevlerinde eylemler gerçekleştirilir
// ancak daha büyük programa hiçbir bilgi bildirilmez

void setup() {
//...
}
void loop() {
//...
}