while

[Kontrol Yapısı]

Açıklama

Bir while döngüsü, parantez içindeki () ifadesi yanlış olana kadar sürekli ve sonsuz olarak dönecektir. Bir şey test edilen değişkeni değiştirmelidir, yoksa while döngüsü asla çıkmaz. Bu, artan bir değişken gibi kodunuzda veya bir sensörü test etme gibi harici bir koşulda olabilir.

Sözdizimi

while (condition) {
  // statement(s)
}

Parametreler

condition:doğru veya yanlış olarak değerlendirilen bir boole ifadesi.

Örnek Kod

var = 0;
while (var < 200) {
  // 200 kez tekrar eden bir şey yap
  var++;
}

Ayrıca Bakınız

MİSAL While Loop