Kayan Nokta Sabitleri

Tanımı

Tamsayı (integer) sabitlerine benzer şekilde, kodu daha okunabilr hale getirmek için "Kayan Nokta Sabitleri(Floating Point Constants )" kullanılır."Kayan Nokta Sabitleri",ifadenin değerlendirdiği değer için derleme zamanında değiştirilir.

Örnek Kod

n=0.005; //0.005 bir Kayan Nokta Sabiti'dir...


Notlar ve Uyarılar

Kayan Nokta Sabitleri, çeşitli bilimsel gösterimlerle de ifade edilebilir.'E' ve 'e' her ikisi de geçerli üs göstergeleri olarak kabul edilir.

Kayan Nokta Sabitleri Sonucu: Diğer Sonucu
10.0 10 -
2.34E5 2.34*10^5 234000
67e-12 67.0*10^-12 0.000000000067