bitClear()

[Bit ve Byte]

Açıklama

Bir sayısal değişkenin birazını temizler (0'a yazar).

Sözdizimi

bitClear(x,n)

Parametreler

x: biti temizlenecek sayısal değişken.

n: en az anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak temizlenecek bit.

Geri Dönüş

x: bit temizlendikten sonra sayısal değişkenin değeri .

Örnek Kod

bitClear(x,n)Verilen iki tam sayının çıktısını yazdırır . 6'nın ikili gösterimi 0110'dur, bu nedenle n=1sağdan ikinci bit 0'a ayarlandığında. Bundan sonra ikili dosyada 0100 kalır, yani 4 döndürülür.

 
void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // seri bağlantı noktasının bağlanmasını bekleyin. Yalnızca yerel USB bağlantı noktası için gereklidir } int x = 6; int n = 1; Serial.print(bitClear(x, n)); // bitClear çıktısını yazdır (x,n) } void loop() { }