bitRead()

[Bit ve Byte]

Açıklama

bit numarasını okur.

Sözdizimi

bitRead(x,n)

Parametreler

x: okunacak sayı

n: en az anlamlı (en sağdaki) bit için 0'dan başlayarak hangi bitin okunacağı.

Geri Dönüş

Bitin değeri (0 veya 1)