bool değişkeni

Tanımı
Bir bool, true veya false olmak üzere iki değerden birini tutar. (Her bool değişkeni bir bayt bellek kaplar.)

Yazımı

bool var = val;

Parametre

var: değişken ismi.

val: o değişkene atanacak değer.


Örnek kod

Bu kod, bool veri türünün nasıl kullanılacağını gösterir.
          
            
int LEDpin = 5;// pin 5 üzerindeki LED
int switchPin = 13;// anlık anahtar(momentary switch) 13, diğer taraf toprağa bağlı
            
bool runing = false;
           
void setup() {
           
pinMode(LEDpin, OUTPUT);
           
pinMode(switchPin, INPUT);
            
 digitalWrite(switchPin, HIGH);// pullup direncini aç
            
}
            
void loop() {
            
if (digitalRead(switchPin) == LOW) {
           
// anahtara basılır - pullup pini normalden yüksek tutar
delay(100);
           
// (debounce switch) için gecikme
            
running = !running;// çalışan değişkeni değiştir
            
digitalWrite(LEDpin, running);// LED ile göster
            
}