bool değişkeni

Tanımı
Bir bool, true veya false olmak üzere iki değerden birini tutar. (Her bool değişkeni bir bayt bellek kaplar.)

Yazımı

bool var = val;

Parametre

var: değişken ismi.

val: o değişkene atanacak değer.


Örnek kod

Bu kod, bool veri türünün nasıl kullanılacağını gösterir.

int LEDpin = 5;// pin 5 üzerindeki LED

int switchPin = 13;// anlık anahtar(momentary switch) 13, diğer taraf toprağa bağlı

bool runing = false;

void setup() {

pinMode(LEDpin, OUTPUT);

pinMode(switchPin, INPUT);

digitalWrite(switchPin, HIGH);// pullup direncini aç

}

void loop() {

if (digitalRead(switchPin) == LOW) {

// anahtara basılır - pullup pini normalden yüksek tutar

delay(100);

// (debounce switch) için gecikme

running = !running;// çalışan değişkeni değiştir

digitalWrite(LEDpin, running);// LED ile göster

}

}

boolean

Tanımı
boolean, Arduino tarafından tanımlanan bool için standart olmayan türde bir takma addır. Bunun yerine aynı olan standart bool tipini kullanmanız önerilir.