isAlpha()

[Karakterler]

Açıklama

isAlpha fonksiyonu bir karakterin harf olup olmadığını kontrol etmeye yarayan fonksiyondur. Eğer fonksiyona gönderilen veri bir karakter ise, fonksiyon true değer döndürür.

Sözdizimi

isAlpha(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: karakter harf ise dönecek değer

Örnek Kod


if (isAlpha(myChar)) { // karakterin harf olup olmadığını test eder. Serial.println("The character is a letter"); } else { Serial.println("The character is not a letter"); }