isLowerCase()

[Karakterler]

Açıklama

Bir karakterin küçük harfki olup olmadığını analiz eder (bu, küçük harfli bir harftir). thisChar küçük harf içeriyorsa true döndürür.

Sözdizimi

isLowerCase(thisChar)

Parametreler

thisChar: değişken. İzin verilen veri türleri: char.

Geri Dönüş

true: thisChair'küçük harf içeriyorsa dönderecek değer.

Örnek Kod

 
if (isLowerCase(myChar)) { // myChar'ın içinde küçük harf olup olmadığını test eder Serial.println("The character is lower case"); } else { Serial.println("The character is not lower case"); }