millis()

[Time]

Açıklama

Arduino kartının mevcut programı çalıştırmaya başlamasından bu yana geçen milisaniye sayısını döndürür. Yaklaşık 50 gün sonra bu sayı bitecek (sıfıra dönecek).

Sözdizimi

time = millis()

Parametreler

Yok

Geri Dönüş

Programın başlamasından bu yana geçen milisaniye sayısı. Veri türü: unsigned long.

Örnek Kod

Bu örnek kod, seri bağlantı noktasına Arduino kartının kodu çalıştırmaya başlamasından bu yana geçen milisaniye sayısını yazdırır.

 
unsigned long myTime; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print("Time: "); myTime = millis(); Serial.println(myTime); // program başladığından beri geçen süreyi yazdırır delay(1000); // büyük miktarda veri göndermemek için bir saniye bekleyin }

Notlar ve Uyarılar

millis() için dönüş değerinin unsigned long türünde olduğunu lütfen unutmayın, Bir programcı int gibi daha küçük veri türleri ile aritmetik işlem yapmaya çalışırsa mantık hataları oluşabilir. İmzalı uzun değerin bile max değeri imzasız değerin karşılığının yarısı olduğu için hatalarla karşılaşabilir.