*

[Aritmetik Operatörler]

Açıklama

Çarpma işlemi, dört temel aritmetik işlemden biridir. * operatörü (yıldız), ürünü üretmek için iki işlenen üzerinde çalışır

Sözdizimi

product = operand1 * operand2;

Parametreler

product: değişken. İzin verilen veri türleri:int, float, double, byte, short, long

operand1:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

operand2: sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri:int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

int a = 5;
int b = 10;
int c = 0;
c = a * b; 
// 'c' değişkeni, bu ifade yürütüldükten sonra 50 değerini alır.

Notlar ve Uyarılar

  1. Sonuç veri tipinde saklanabilecek olandan daha büyükse çarpma işlemi taşabilir.
  2. Sayılardan biri (işlenenler) float veya double türünde ise, hesaplama için kayan noktalı matematik kullanılacaktır.
  3. İşlenenler float / double veri türündeyse ve ürünü depolayan değişken bir tamsayıysa, o zaman yalnızca integral kısmı saklanır ve sayının kesirli kısmı kaybolur.
float a = 5.5;
float b = 6.6;
int c = 0;
c = a * b;  //'c' değişkeni, beklenen 36.3 ürününün aksine yalnızca 36 değerini depolar 

Ayrıca Bakınız