pinModu()

[Dijital I/O]

Açıklama

Belirtilen pin İNPUT veya OUTPUT olacak şekilde yapılandırılır. Pinlerin işlevselliği hakkında ayrıntılar için Dijital Pinler sayfasına bakınız.

Arduino 1.0.1 ile internal pullup(INPUT_PULLUP) direncini aktif hala getirmek mümkündür. Ek olarak, INPUT modu, dahili pullup'ları devre dışı bırakır

Syntax

pinMode(pin, mode)

Parametreler

pin: Modu ayarlamak için arduino pin numarası

mode: INPUT, OUTPUT veya INPUT_PULLUP. İşlevleri daha iyi öğrenmek için Dijital Pinler Sayfasına bakın

Geri Dönüş

Yok

Örnek Kod

 
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // 13. Dijital pini çıkış değeri olarak ayarlar } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // 13 numaralı dijital pini ayarlar ve açar delay(1000); // bekleme süresi digitalWrite(13, LOW); // 13 numaralı dijital pini ayarlar ve kapat delay(1000); // bekleme süresi }

Notlar ve Uyarılar

Analog giriş pinleri, A0, A1 vb. olarak adlandırılan dijital pinler olarak kullanılabilir.