%

[Aritmetik Operatörler]

Açıklama

Kalan işlemi, bir tamsayı diğerine bölündüğünde kalanı hesaplar. Bir değişkeni belirli bir aralıkta tutmak için kullanışlıdır (örneğin, bir dizinin boyutu). Kalan işlemi gerçekleştirmek için % (yüzde) sembolü kullanılır

Sözdizimi

remainder = dividend % divisor;

Parametreler

remainder:değişken. İzin verilen veri türleri:int, float, double.

dividend:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri:int

divisor: sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri:int

Örnek Kod

int x = 0;
x = 7 % 5; // x den kalan 2
x = 9 % 5; // x den kalan 4
x = 5 % 5; // x den kalan 0
x = 4 % 5; // x den kalan 4
x = -4 % 5; // x den kalan -4
x = 4 % -5; // x den kalan 4

/* bir döngü aracılığıyla her seferinde bir dizideki bir değeri güncelle */

int values[10];
int i = 0;

void setup() {}

void loop() {
values[i] = analogRead(0);
i = (i + 1) % 10; // kalan operatör değişkenin üzerinden geçer
}
            

Notlar ve Uyarılar

 1. Kalan operatör şamandıralar üzerinde çalışmaz.
 2. İlk işlenen negatifse, sonuç negatiftir (veya sıfırdır). Bu nedenle, x negatif olursa, x % 10'un sonucu her zaman 0 ile 9 arasında olmayacaktır.

Ayrıca Bakınız