-

[Aritmetik Operatörler]

Açıklama

Çıkarma , dört temel aritmetik işlemden biridir. - (eksi) operatörü, ikincinin birinciden farkını üretmek için iki işlenen üzerinde çalışır.

Sözdizimi

difference = operand1 - operand2;

Parametreler

difference: değişken. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

operand1:değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri: int, float, double, byte, short, long.

operand2: sıfır olmayan değişken veya sabit. İzin verilen veri türleri:int, float, double, byte, short, long.

Örnek Kod

int a = 5;
int b = 10;
int c = 0;
c = a - b; 
//'c' değişkeni, bu ifade yürütüldükten sonra -5 değerini alır

Notlar ve Uyarılar

  1. Sonuç veri tipinde saklanabilecek olandan daha küçükse çıkarma işlemi taşabilir (örneğin, -32,768 değerine sahip bir tam sayıdan 1 çıkarmak 32.767 verir).
  2. Sayılardan biri (işlenenler) float veya double türünde ise, hesaplama için kayan noktalı matematik kullanılacaktır.
  3. İşlenenler kayan / çift veri türündeyse ve farkı depolayan değişken bir tamsayıysa, yalnızca integral kısmı saklanır ve sayının kesirli kısmı kaybolur.
float a = 5.5;
float b = 6.6;
int c = 0;
c = a - b;  //'c' değişkeni, -1,1'lik beklenen farkın aksine, yalnızca -1 değerini saklar

Ayrıca Bakınız